top of page

  mentorforløb erhverv

målrettet forløb med fokus på egen som virksomhedens ekspansion

MENTORFORLØB 

 

Et professionelt rådgivningsforløb med intuitive og clairvoyante aspekter.

Mentorforløbet kan også tilpasses dig, der ønsker yderligere vækst professionelt, personligt eller spirituelt.

 

Et mentorforløb kan skrues sammen, så det passer til dig og din virksomhed. Det kan enten være af tre eller seks måneders varighed, men forløbet kan også sammensættes efter behov. 

 

Forløbet

Forløbet er udviklet med henblik på udvikling af dine potentielle muligheder og mål. Resultatorienteret, uanset hvor du ønsker fokus skal sættes ind. 

,

Det forventes, at du har gjort dig nogle tanker og eventuelt en plan for de ønskede målsætninger. Du arbejder altså selv aktivt i processen med støtte og motivation undervejs. Hvilke problematikker der målrettet ønskes set på i forløbet. Hvad er mit mål? Hvordan kommer jeg derhen og hvilke opgaver skal løses? Hvor ser jeg mig selv i fremtiden? 

Du vil i forløbet få clairvoyant sparring fra mig og dermed modtage konstruktive værktøjer til din proces. Herunder kan det være indsigter og udfordringer, som støtter dig i din målsætning og udviklingsvej i de ønskede mål.

Hvad er problemstillingen og målsætningen.

Blandt de områder, der kan tages fat på, er de menneskelige påvirkninger, miljøet, kulturen etc. Hvordan kan udfordringerne bedst løses? Det kunne være nye tiltag, ekspansion, tilpasning

Vi udfærdiger i fællesskab en handlingsplan, som følges op via samtaler undervejs. 

 

Aktiv proces

Man skal selv gå aktivt ind i processen og være åben overfor de forslag, jeg måtte komme med undervejs. Vi vil via opfølgningssamtalerne få skabt en aktivt løbende handlingsplan i forhold til at opnå de bedste resultater med eventuelle justeringer undervejs. Hermed vil din egen menneskelige udvikling også vokse i rollen. 

Personligt besøg

Skønnes det at være en fordel i forhold til MENTORFORLØBET, at jeg foretager et personligt besøg i virksomheden, er det en mulighed efter nærmere aftale, læs også: erhverv

 

Mentorforløbet kan også tilpasses dig, der ønsker yderligere vækst professionelt, personligt Jeg ser et stadig større ønske fra virksomhedsejere og -ledere om at anvende clairvoyancen som et redskab og lære at håndtere intuition, mavefornemmelser og indsigter som et supplement til et eksisterende professionelt erhverv.

Clairvoyancen kan give en skærpet intuition og bevidst tillid ved ansættelsessamtaler, konsulentvirksomhed, kundehåndtering, psykologisk rådgivning og virksomhedsledelse på alle faglige niveauer.

 

Et levende værktøj

Hvor er du selv og din virksomhed henne lige nu, og hvor vil I gerne hen i fremtiden?

Jeg har specialiseret mig i at hjælpe både selvstændigt erhvervsdrivende og erhvervsledere i store som mindre virksomheder med at benytte clairvoyancen og den spirituelle rådgivning som et effektivt og levende værktøj til at booste virksomheden.

Med personen i fokus igennem processen, kan du kan få en indsigt og en specifik målplan for virksomheden og for dig selv som leder. Jeg kan hjælpe dig med at se ind i de problematikker, der måtte være i virksomheden, og frem for alt nå frem til, hvor der skal sættes ind, hvad enten det gælder personaleproblematikker, omstruktureringer, nye tiltag, ændring i ledelsesform, marketing, områder der bør forlades med videre.

Alt i alt; en strategiplan for virksomheden i de kommende år, så der også fremadrettet kan skabes vækst.

Kontakt mig for en uforpligtende samtale.

Læs også: erhverv

(Priser nedenfor)

_80V1065 2.jpg

ledelse og selv ledelse

målsætning og resultater

MENTORFORLØB PRISER
(kan tillige justeres efter behov)

Samlet pris for det korte mentorforløb kr. 13.800 ex. moms*

Mødeinterval aftales 

  • Indledende møde: 1 ½ times samtale med personligt fremmøde.

  • Undervejs: 2 x 1 times telefon opfølgningssamtale. 

  • Afrunding: 1 ½ times samtale med personligt fremmøde. 


 

Samlet pris for det længere mentorforløb kr. 22.900 ex. moms* 

Mødeinterval aftales

  • Indledende møde: 1 ½ times samtale med personligt fremmøde.

  • Undervejs: 2 x 1 times telefon opfølgningssamtale. 

  • Midtvejs møde: 1 ½ times samtale med personligt fremmøde.

  • Undervejs: 2 x 1 times telefon opfølgningssamtale. 

  • Afrunding: 1 ½ times samtale med personligt fremmøde.

 

 

*Evt. tidsforbrug via telefon/mail udover pakkeløsningen, faktureres efter nærmere aftalte takster og vilkår. 
 

Individuelle forløb kan tillige sammensættes eller tilkøbes efter ønske. 

Kontakt mig for Mentorforløb og/eller et individuelt tilbud.
 

Maya Fridan
clairvoyance _Søndag_.jpg

 

TILBAGEMELDINGER
 

Thomas, erhvervsleder

"Jeg vil gerne sige tak for alle dine inputs og vejledning i forbindelse med vores efterhånden mange seancer. De har været og er, guld værd for mig i min fortsatte udviklingsproces. Lytter løbende til audio fra vores seneste møde. Og det er virkelig interessant, hvordan nye ting i vores dialog træder frem, efterhånden som min perception ændrer sig."

Anett, erhvervsleder, coach og bestyrelsesmedlem
"Corona epidemien var startskuddet for mit mentorforløb hos Maya Fridan. Efter at være hjemsendt fra et aktivt internationalt arbejdsliv med en masse rejsedage, til at sidde i rene online møder, fik mig til at stoppe op og reflektere over både på mit private og professionelle liv.
Tiden til refleksion gjorde, at jeg havde brug for professionel sparring. Valget faldt på Maya Fridan, da jeg allerede havde kendskab til hendes arbejdsmetoder og empatiske væsen.

Maya har gennem mit mentorforløb, udfordret mig til at kigge på områder, som jeg troede, at jeg havde givet nok opmærksomhed. Gennem forløbet fik jeg klarhed og bevidsthed på områder af mit liv, der har holdt mig tilbage fra at udleve mit potentiale fuldt ud.
”Oprydnings arbejdet” blev nænsomt klaret, og fasen omkring opbygning af mit næste professionelle kapitel er nu i fuld gang. Maya har under hele forløbet, givet mig de værktøjer, som jeg havde brug for til at holde fokus.

Jeg kan på det varmeste anbefale et mentorforløb hos Maya Fridan, hvis du mangler byggestenene for at fuldende dine visioner og livsdrømme, så du kan leve det meningsfulde liv. Jeg kommer selv til fortsat at bruge Mayas ekspertiser som en rådgiver for mine mål fremover."

Lotte, direktør og iværksætter

”Hvis ikke jeg havde været på dit mentorforløb og fået din støtte og opbakning, var jeg nok slet ikke kommet igang med mit projekt. Eller det var jeg ikke, så havde jeg ikke haft modet. Det har været virkelig fantastisk. Jeg er sikker på, at det får mig det sidste stykke vej helt ud over rampen, når jeg starter på det næste mentorforløb. Kh Lotte

bottom of page