maya fridan erhverv 

Maya Fridan
Maya Fridan
Maya Fridan

Ledelses ansvar.
Godt miljø og kultur.

Ledelse og
selv ledelse. 
Uddelegering.

Resultater og
potentialer.

VIRKSOMHEDSORIENTERET RÅDGIVNING MED
BESØG, MÅLRETNINGER OG PROCESSER

 

Virksomhedsorienteret rådgivning

Er du selvstændig erhvervsdrivende eller driver du en virksomhed med flere ansatte, kan du anvende clairvoyancen og rådgivningen som et levende værktøj, der ofte med meget stor præcision, ser ind på de problematikker der måtte være i virksomheden.

Hvor skal der sættes ind? Personaleområdet, omstruktureringer, nye tiltag, ændring i ledelsesform, marketing, områder der bør forlades etc. 

 

Hvor skal der sættes ind

Jeg beskriver den nuværende situation i virksomheden, hvilke muligheder har virksomheden med sit nuværende potentiale. Hvilke muligheder har virksomheden for succes. Hvordan ser fremtiden ud ved nye tiltag.

Det vil være i forhold til ledelseskultur og struktur. Hvordan ledelsesformen virker for nuværende og hvad der skal til for at forbedre den. Rådgivning omkring, hvad der specifikt vil være konstruktivt at investere i for virksomheden.

Det i forhold til eventuelle omstruktureringer og investeringer. Der vil typisk også være et indblik i medarbejder orienterede målsætninger for at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø, som er det vigtigste fundament for succes i en virksomhed.

Generelt set i forhold til virksomhedens fungerende kultur. Hvordan skabes det bedst mulige fundament for succes, som er individuelt fra virksomhed til virksomhed.

Personligt besøg i virksomheden for overordnet plan/medarbejder samtaler

Det kan måske være en fordel at komme på besøg i virksomheden og på det grundlag at være medvirkende til at udfærdige en overordnet plan for nye iværksætninger. 

 

Hvad skal der til?

Det kunne være miljø, kultur, investeringer, medarbejder samtaler mv. Jeg vil kunne tages med ind over i personalesamtaler, for at åbne op for et fundament til en bedre kommunikation og tilgang hos den/de enkelte ansatte.  

Konstruktive værktøjer og eventuelt en tidsplan med opfølgening efter et aftalt tidsinterval, som du kan anvende i et boost af virksomheden. 

Ansættelsessamtaler

Jeg hjælper virksomheden med at udvælge potentielle emner ud fra ansøgere og giver jer potentielle kvaliteter samt mulige emner der bør uddybes i en ansættelsessamtale.

Virksomheden kan selv forestå samtalen eller jeg kan være med som bisidder i en på forhånd aftalt udstrækning.

Det er vigtigt for en virksomhed at udvælge den rette medarbejder til den ansøgte stillingsprofil og clairvoyancen er et eminent redskab, hvor der kan fokuseres i den rette retning til profilen. 

Foredrag/indlæg og mini workshops

Aftal nærmere omkring indhold og længde alt efter individuelt behov. 

Du har sikkert selv ideen til at opnå bedre motivation og miljø. 

Kontakt mig for uforpligtende samtale.

 

Mentorforløb, se mere her.