top of page

erhverv Center for Vision

Maya Fridan
Maya Fridan
Maya Fridan

Ledelses ansvar.
Godt miljø og kultur

Ledelse og
selv ledelse. 
Uddelegering

Resultater og
potentialer

ET LEVENDE VÆRKTØJ I VIRKSOMHEDEN

Stadig flere virksomhedsejere og -ledere ser værdien i at anvende clairvoyancen som et redskab i deres arbejdsliv. At lære at håndtere intuition, mavefornemmelser og indsigter, er et stærkt supplement til at styrke beslutningskraften.

Hvor er du selv og din virksomhed henne lige nu, og hvor vil I gerne hen i fremtiden?

Er du selvstændig erhvervsdrivende eller driver du en virksomhed med flere ansatte, kan du med fordel anvende den spirituelle rådgivning som et levende værktøj, der ofte med meget stor præcision, ser ind på de problematikker der måtte være i virksomheden og hvilke muligheder virksomheden har for succes.

 

Mit speciale

Clairvoyance giver en skærpet intuition og bevidst tillid ved ansættelsessamtaler, konsulentvirksomhed, kundehåndtering, psykologisk rådgivning og virksomhedsledelse på alle faglige niveauer.

 
Jeg har specialiseret mig i at hjælpe både selvstændigt erhvervsdrivende og erhvervsledere i store som mindre virksomheder ved at benytte clairvoyancen, og den spirituelle rådgivning, som et effektivt og levende værktøj til at booste virksomheden.

Med personen i fokus igennem processen, kan du kan få indsigt og en specifik målplan for virksomheden og for dig selv som leder.  

Du vil blive hjulpet til at se ind de problematikker, der måtte være i virksomheden, og frem for alt nå frem til, hvor der skal sættes ind. Hvad enten det gælder personaleproblematikker, omstruktureringer, nye tiltag, ændring i ledelsesform, marketing, områder der bør forlades med videre.

Alt i alt; en strategiplan for virksomheden i de kommende år, så der også fremadrettet kan skabes vækst.

 

Nuværende situation i virksomheden

I forløbet beskriver jeg den nuværende situation i virksomheden, hvilket potentiale, der er for virksomheden, og hvilke muligheder virksomheden har for succes. 

Ledelsesform 

Hvordan fungerer ledelsesformen for nuværende, og hvad skal der til for at forbedre den, og jeg giver rådgivning omkring, hvad der specifikt vil være konstruktivt at investere i for virksomheden i fremtiden, i forhold til eventuelle omstruktureringer og investeringer. 

Min rådgivning kan specifikt anvendes på de mere overordnede ledelsesmæssige beslutningsplaner.

 
 

Arbejdsmiljø og arbejdskultur 

er et vigtigt fundament for succes, og det er ikke mindst individuelt fra virksomhed til virksomhed. Derfor ser vi på, hvordan det fungerer i netop din virksomhed. Ydermere vil der være et indblik i medarbejderorienterede målsætninger i forhold til at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø.

Personligt besøg i virksomheden for overordnede plan/medarbejdersamtaler

Det kan være en fordel med et på besøg i virksomheden og på det grundlag medvirke til at udfærdige en overordnet plan for nye tiltag. I denne form for opgave, skal jeg fornemme virksomhedens puls på egen hånd. I denne proces anvendes mit årelange trænede klarsyn med evnen til at se.


Man kan kalde "det et all-round" tjek, hvor jeg kommer ind bagom med mit clairvoyante neutrale klare syn. Via denne arbejdsmetode gives virksomheden konkrete forslag til ændringer på givne områder, uanset om det er de mere bløde værdier eller de mere faste.

Der ses på, hvor der er behov for harmonisering og hvor det eksempelvis måtte halte. Der tilføres virksomheden et konstruktivt værdisæt, som kan lede til ny værdi og vækst. 

Hvor skal fokus sættes ind

Der kan sættes ind på forskellige områder; miljø, kultur, investeringer, medarbejder samtaler mv., og jeg deltager gerne i personalesamtaler, for at være med til at åbne op for et fundament til en bedre kommunikation og tilgang hos den/de enkelte ansatte.  

Her kunne mit Mentorforløb eksempelvis tilkobles som et aktivt procesforløb for givne medarbejdere. 

​​

Ansættelsessamtaler

Det er vigtigt for en virksomhed at udvælge den rette medarbejder til en ansøgt stillingsprofil, og clairvoyancen er et eminent redskab i forhold til at fokusere og finde den rette person, der matcher profilen. 

For at opnå det bedst mulige match, hjælper jeg virksomheden med at udvælge potentielle, nye medarbejdere ud fra ansøgninger, og jeg giver virksomheden et indblik i, hvilke kvaliteter, det kan være en fordel at søge samt mulige emner, der bør uddybes i en ansættelsessamtale.

Virksomheden kan selv forestå samtalen, eller jeg kan være med som bisidder i en på forhånd aftalt udstrækning.

Foredrag/indlæg og mini workshops

Det er en mulighed med foredrag/indlæg omkring givne emner. Jeg arrangerer gerne workshops for virksomhedens medarbejdere, eventuelt i forbindelse med teambuilding dage eller andet. 

Emnerne kunne være motivation, intuition, ledelsesansvar og arbejdsmiljø eller noget helt andet relevant.

Aftal nærmere omkring indhold og længde alt efter individuelt behov. 

 

Jeg har en alsidig "værktøjskasse", hvorfra jeg kan tilføre et nyt friskt pust til bevidsthed, med eksempelvis fokus på en medansvarlighed både for sig selv, som virksomheden. Redskaber og værktøjer som kan anvendes aktivt alt efter ønskede fokus. 
 

Med min bredspektrede baggrund indenfor både den finansielle sektor og 25 år lange spirituelle indfaldsvinkel med undervisning, foredrag, rådgivning, tv-udsendelser mv., tilstræber jeg altid at møde i mennesket i en meningsfuld bredde og dybde, med et let humoristisk islæt, forskellige temaer. 

Kontakt mig for en uforpligtende samtale.
Mentorforløb erhverv   

Om mig - baggrund
 

bottom of page