top of page

theosis

 

Om theosis

Theosis betyder: Guddommeliggørelse og herliggørelse, det at være ét med det Guddommelige. Det Guddommelige princip er i alting  til alle tider! Theosis er en dybtvirkende healingsform udviklet af amerikaneren Paul Skorpen. I healingen arbejdes der med ærkeenglene og spirituelle hjælpere.

 

Ved basisbehandlingen i denne healingsform, som foregår med håndspålæggelse, arbejdes der ud fra det der kaldes 6 punkt systemet der centrerer sig om maveområdet, hvor langt de fleste både psykiske/fysiske erindringer og blokeringer er lagret. Theosis er en dybdevirkende helhedsorienteret healingsform, som er med til at skabe en dyb indre ro og balance.

 

7 trins behandling af gamle familiemønstre eller andre problemstillinger :

Dette forløb startes symbolsk ved at medbringe en hvid rose eller en hvid lilje.

 

Ønsker du at arbejde dybere med dig selv, kan du ved et healingsforløb over syv gange arbejde med en dybere forvandling af gamle familiemønstre og andre problemstillinger i dit liv. 

 

Erfaringsmæssigt giver et forløb på syv gange de optimale forhold til at gennemgå en harmonisk og kontinuerlig forvandling, som vil integrere en dyb ændringsproces i dig.

 

Der skal gerne gå 3 uger mellem hver behandling, da det er vigtigt med pauser. Specielt ved gamle kroniske problemer kan det være hensigtsmæssigt med lidt længere tid imellem sessionerne.

bottom of page