top of page

kosmos healing

 

Om kosmos healing

Meget healing påvirker muskler, organer, væv, meridianbaner, chakras, akupunkturpunkter – alt sammen i de kroppe, som er resultatet og dermed virkningen af vores tænkning og følelse. Men årsagen ligger dybere. Kosmos-healing er ikke et kropssystem eller virkningssystem, men et årsagssystem! Det er bevidstheds-healing og går et skridt videre end så mange andre healingsformer.

 

Diagnose bør fx være et bevidsthedscheck, som skaber klarhed over
inderste årsag, så vidt som det skæbnemæssigt er muligt.

 

Det er nu engang mere effektivt at benytte et laserlys kontra at skyde
med spredehagl!

 

En bevidst tidsalder kræver bevidst healing - dvs. klare strukturerede systemer, som healeren kan vælge i samarbejde med klienten.

 

(For mere info: www.kosmoscenter.dk)

bottom of page